Meddelser

Elektroniske vandmålere

Posted on

TSV-Vand vil i løbet af vinterhalvåret udskifte vandmålere på hele ledningsnettet. Derfor vil alle, der modtager vand fra vandværket blive kontaktet, efterhånden som arbejdet skrider frem. Hvis det umiddelbart er muligt at udskifte måleren, vil den blive skiftet med det samme.

Alle andelshavere bør derfor sikre sig, at stophanerne på begge sider af den eksisterende vandmåler kan lukkes. Hvis ikke det er tilfældet, beder vi om at de bliver repareret inden måleren kan udskiftes.

De nye målere er elektroniske og kan fjernaflæses, så andelshaverne ikke længere skal aflæse dem. Fremover vil forbruget blive aflæst af vandværket fire gange om året.

Det vil samtidig blive lettere for vandværket at opspore utætheder på ledningsnettet.

Meddelser

Generalforsamling 2020

Posted on

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions klubhus, Brandstrupvej 42
onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse
4. Budget 2021
5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Mikkelsen og Christian Nordahl
6. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen
7. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen, 8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Steen Mikkelsen, formand

Meddelser

Referat generalforsamling 2019

Posted on

Referat generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Ragna Rasmussen og Else Nordahl

Valg af dirigent: Christian Nissen

Formandens beretning:

Selve vandværket har kørt meget stabilt hele året. Der har kun været et enkelt udfald på alarmsystemet.

Termograferingen er fin og der er kommet ny jerngranulat i filtrene.

Ledningsnettet har været under pres af den meget varme og tørre sommer med 7 ledningsbrud, heraf 4 store.

Vi er 560 andelshavere og har solgt 87.658 m3.

Forelæggelse af regnskab for 2018: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2020: Budget forelagt og godkendt.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Claus Rasmussen genvalgt

Christian Nissen genvalgt

Per Uddberg udtræder af bestyrelsen. Valgt blev Flemming Møller

Valg af revisor: Helge Rasmussen udtræder. Valgt blev Erik Kølle

Valg af suppleant: Anders Olsen genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket.

 

 

Meddelser

Ordinær Generalforsamling 2019

Posted on

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2020
 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Claus Rasmussen

Christian Nissen

Per Uddberg (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af revisor. På valg er Helge Rasmussen
 2. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Steen Mikkelsen

formand

Meddelser

Referat generalforsamling 2018

Posted on

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling d. 15. marts 2018 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Inge Kofod og Else Nordahl

Valg af dirigent: William Jørgensen

Formandens beretning:

Vandværket har kørt problemfrit. Per Uddberg er stoppet som vandværkspasser, ny er Finn Larsen.

Arsen er stadig lidt højt men under grænseværdien.  Vi har haft et stort brud på råvandsledningen og fire mindre brud på stikledningerne. De digitale kort er blevet opdateret. Vi er 574 andelshavere og har solgt 82.350m3. Et godt år for vandværket.

 

Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2019: Budget forelagt og godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Steen Mikkelsen genvalgt

Preben Kofod ønskede ikke genvalg. Christian Nissen valgt.

Valg af revisor: William Jørgensen genvalgt

Valg af suppleant: Anders Olsen

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket.

Meddelser

Ordinær generalforsamling 2018

Posted on

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2019
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Steen Mikkelsen (modtager genvalg)

Preben Kofod (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af 1 revisor. På valg er William Jørgensen
 2. Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Steen Mikkelsen

formand

Meddelser

Referat generalforsamling 2017

Posted on

Referat generalforsamling 2017

Generalforsamling d. 1. marts 2017 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Arne Jørgensen og Karsten Rasmussen

Valg af dirigent: Christian Nissen

Formandens beretning:

På vandværket har været nedbrud på en router og en visningsfejl på en tryktransmitter. Graffiti er blevet fjernet. Eltavlen er blevet termograferet. Et lynnedslag i en boring ødelagde en pejlesonde.  Vi har haft 7 vandbrud. Vi er 583 andelshavere og der er solgt 82.732 m3

Alt i alt et rimeligt år på vandværket.

 

Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt

Budget for 2018: Budget forelagt og godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Uddberg genvalgt

Christian Nissen genvalgt

Claus Rasmussen genvalgt

Valg af revisor: Helge Rasmussen genvalgt

Valg af suppleant: Christian Nordahl genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket

Meddelser

Ordinær generalforsamling 2017

Posted on

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus,
Brandstrupvej 42, onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2018
 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er Per Uddberg, Claus Rasmussen og Christian Nissen
 6. Valg af 1 revisor. På valg er Helge Rasmussen
 7. Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt