Ordinær generalforsamling 2024

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK
Afholder ordinær generalforsamling i Kernehuset, Brandstrupvej 69,
onsdag d. 13. marts 2024 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2025
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:  Christian Nordahl og Kasper Sklander
 6. Valg af revisor.
  På valg er Marianne Møss
 7. Valg af suppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Flemming Møller
formand

Ordinær generalforsamling 2023

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK
torsdag d. 9. marts 2023 kl. 19.00 i Kernehuset, Brandstrupvej 69

Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse
Budget for 2024
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.                                                                                               På valg er:

Claus Rasmussen
Christian Nissen
Flemming Møller

Valg af revisor. På valg er Erik Kølle
Valg af suppleant. På valg er Kasper Sklander
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Flemming Møller
formand

Ordinær generalforsamling 2022

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK

Ordinær generalforsamling afholdes i Kernehuset, Brandstrupvej 69,
onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2023
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  Steen Mikkelsen og Christian Nordahl
 1. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen
 2. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Flemming Møller
formand

Elektroniske vandmålere

TSV-Vand vil i løbet af vinterhalvåret udskifte vandmålere på hele ledningsnettet. Derfor vil alle, der modtager vand fra vandværket blive kontaktet, efterhånden som arbejdet skrider frem. Hvis det umiddelbart er muligt at udskifte måleren, vil den blive skiftet med det samme.

Alle andelshavere bør derfor sikre sig, at stophanerne på begge sider af den eksisterende vandmåler kan lukkes. Hvis ikke det er tilfældet, beder vi om at de bliver repareret inden måleren kan udskiftes.

De nye målere er elektroniske og kan fjernaflæses, så andelshaverne ikke længere skal aflæse dem. Fremover vil forbruget blive aflæst af vandværket fire gange om året.

Det vil samtidig blive lettere for vandværket at opspore utætheder på ledningsnettet.

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions klubhus, Brandstrupvej 42
onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse
4. Budget 2021
5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Mikkelsen og Christian Nordahl
6. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen
7. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen, 8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Steen Mikkelsen, formand

Referat generalforsamling 2019

Referat generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Ragna Rasmussen og Else Nordahl

Valg af dirigent: Christian Nissen

Formandens beretning:

Selve vandværket har kørt meget stabilt hele året. Der har kun været et enkelt udfald på alarmsystemet.

Termograferingen er fin og der er kommet ny jerngranulat i filtrene.

Ledningsnettet har været under pres af den meget varme og tørre sommer med 7 ledningsbrud, heraf 4 store.

Vi er 560 andelshavere og har solgt 87.658 m3.

Forelæggelse af regnskab for 2018: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2020: Budget forelagt og godkendt.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Claus Rasmussen genvalgt

Christian Nissen genvalgt

Per Uddberg udtræder af bestyrelsen. Valgt blev Flemming Møller

Valg af revisor: Helge Rasmussen udtræder. Valgt blev Erik Kølle

Valg af suppleant: Anders Olsen genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket.

 

 

Ordinær Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2020
 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Claus Rasmussen

Christian Nissen

Per Uddberg (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af revisor. På valg er Helge Rasmussen
 2. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Steen Mikkelsen

formand

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling d. 15. marts 2018 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Inge Kofod og Else Nordahl

Valg af dirigent: William Jørgensen

Formandens beretning:

Vandværket har kørt problemfrit. Per Uddberg er stoppet som vandværkspasser, ny er Finn Larsen.

Arsen er stadig lidt højt men under grænseværdien.  Vi har haft et stort brud på råvandsledningen og fire mindre brud på stikledningerne. De digitale kort er blevet opdateret. Vi er 574 andelshavere og har solgt 82.350m3. Et godt år for vandværket.

 

Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2019: Budget forelagt og godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Steen Mikkelsen genvalgt

Preben Kofod ønskede ikke genvalg. Christian Nissen valgt.

Valg af revisor: William Jørgensen genvalgt

Valg af suppleant: Anders Olsen

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket.

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2019
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Steen Mikkelsen (modtager genvalg)

Preben Kofod (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af 1 revisor. På valg er William Jørgensen
 2. Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Steen Mikkelsen

formand