Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling d. 15. marts 2018 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Inge Kofod og Else Nordahl

Valg af dirigent: William Jørgensen

Formandens beretning:

Vandværket har kørt problemfrit. Per Uddberg er stoppet som vandværkspasser, ny er Finn Larsen.

Arsen er stadig lidt højt men under grænseværdien.  Vi har haft et stort brud på råvandsledningen og fire mindre brud på stikledningerne. De digitale kort er blevet opdateret. Vi er 574 andelshavere og har solgt 82.350m3. Et godt år for vandværket.

 

Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2019: Budget forelagt og godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Steen Mikkelsen genvalgt

Preben Kofod ønskede ikke genvalg. Christian Nissen valgt.

Valg af revisor: William Jørgensen genvalgt

Valg af suppleant: Anders Olsen

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket.