Vandværk

Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk er etableret i 1950 og er siden udbygget til nu at forsyne 570 husstande.

Vandværket er beliggende på Skørringevej og der udvindes vand fra 4 boringer på hhv.Grønvej og Raavej.

Hovedparten af andelshaverne er bosiddende i Lolland Kommune, hvor vandværket og boringer også er beliggende.
Vandværket har en vandindvindingstilladelse på 160.000 m3 pr. år. De sidste par år har den udpumpede mængde
været omkring 90.000 m3.

Den daglige drift af vandværket varetages af Finn Larsen i samarbejde med vandværkets næstformand Steen Mikkelsen