Referat

Referat generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling d. 11. marts 2020 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Helge Rasmussen og Viggo Juul

Valg af dirigent: Christian Nissen

Formandens beretning:

Vandværket har kørt godt. Der har været 2 større vandbrud, 2 stophaner og 2 stikledninger er blevet skiftet. Her i marts har der været vandbrud på 3 anhugsbøjler. Der har været et stort vandspild, som vi forgæves har søgt efter.

Strømafbrydelsen i februar har skabt mange elektriske fejl og udfordringer, som stadig er under udbedring.

Vi vil nu gå i gang med indkøb og montage af elektroniske vandmålere, som kan fjernaflæses. Et lækagesporingsystem vil blive tilkøbt.

Vi har solgt 84.109 m3. Vi er 555 andelshavere.

Forelæggelse af regnskab for 2019: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2021: Budget forelagt og godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Steen Mikkelsen genvalgt

Christian Nordahl genvalgt

Valg af revisor: William Jørgensen genvalgt

Valg af suppleant: Anders Olsen genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Eventuelt: Steen Mikkelsen oplyste, at han ønsker at fratræde som formand ved bestyrelsens næste konstituerende møde.

Til slut et leve for vandværket.