Takster

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK          
           
GÆLDENDE TAKSTBLAD 2019          
           
   Pris     Moms 25%     Pris incl. moms 
           
           
Fast afgift pr. måler pr. år  kr. 1.000,00    kr.      250,00    kr.          1.250,00
           
           
           
Vand pr. m3  kr.          4,50        
           
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3  kr.          6,18        
           
Beskyttelsesbidrag  kr.          0,19        
           
Samlet pris med afgifter før moms  kr.       10,87    kr.           2,72    kr.                13,59
           
           
           
Tilslutningsafgiften består af 3 dele:          
           
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed  kr. 7.200,00    kr.  1.800,00    kr.          9.000,00
           
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed  kr. 5.400,00    kr.  1.350,00    kr.          6.750,00
           
Stikledningsbidrag pr. stk.  kr. 8.700,00    kr.  2.175,00    kr.       10.875,00
           
           
           
Gebyrer:          
           
Rykkergebyr ved manglende betaling          kr.             100,00
           
Lukkegebyr          kr.             375,00
           
Åbningsgebyr  kr.     500,00    kr.      125,00    kr.             625,00
           
Gebyr for vandværket aflæser måler  kr.     400,00    kr.      100,00    kr.             500,00
           
Gebyr for åbning i weekend og helligdage  kr. 1.000,00    kr.      250,00    kr.          1.250,00
           
Renter ved overskredet betalingsfrist er nationalbankens udlånsrente + 8%