Takster

TIRSTED- SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK

GÆLDENDE TAKST FOR 2023  Pris     Moms 25%     Pris incl. moms   
Fast afgift pr. måler pr. år 1.000,00 kr. 250,00 kr.  1.250,00 kr.
Vand pr. m3 4,50 kr.        
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 6,37 kr.        
Samlet pris pr. m3 10,87 kr.  2,72 kr. 13,59 kr.
Tilslutningsafgiften består af 3 dele:            
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed 7.200,00 kr. 1.800,00 kr.  9.000,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed 5.400,00 kr. 1.350,00 kr. 6.750,00 kr.
Stikledningsbidrag pr. stk.  8.700,00 kr. 2.175,00 kr. 10.875,00 kr.
Gebyrer:            
Rykkergebyr ved manglende betaling         100,00 kr.
Lukkegebyr         375,00 kr.
Åbningsgebyr 500,00 kr. 125,00 kr. 625,00 kr.
Gebyr for vandværket aflæser måler 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr.
Gebyr for åbning i weekend og helligdage 1.000,00 kr. 250,00 kr. 1.250,00 kr.


Renter ved overskredet betalingsfrist er nationalbankens udlånsrente + 8%