Referat generalforsamling 2019

Referat generalforsamling 2019 Ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019 i Tirsted IK85 klubhus. Formand Steen Mikkelsen bød velkommen. Valg af stemmetællere: Ragna Rasmussen og Else Nordahl Valg af dirigent: Christian Nissen Formandens beretning: Selve vandværket har kørt meget stabilt hele året. Der har kun været et enkelt udfald på alarmsystemet. Termograferingen er fin og der er kommet ny jerngranulat i filtrene. Ledningsnettet har været under pres af den meget varme og tørre sommer med 7 ledningsbrud, heraf 4 store. Vi er 560 andelshavere og har solgt 87.658 m3. Forelæggelse af regnskab for 2018: Regnskab forelagt og godkendt. Budget for 2020: […]

Ordinær Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse Budget for 2020 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Claus Rasmussen Christian Nissen Per Uddberg (modtager ikke genvalg) Valg af revisor. På valg er Helge Rasmussen Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen Behandling af indkomne forslag Eventuelt   På bestyrelsens vegne Steen Mikkelsen formand

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2018 Referat generalforsamling 2018 Ordinær generalforsamling d. 15. marts 2018 i Tirsted IK85 klubhus. Formand Steen Mikkelsen bød velkommen. Valg af stemmetællere: Inge Kofod og Else Nordahl Valg af dirigent: William Jørgensen Formandens beretning: Vandværket har kørt problemfrit. Per Uddberg er stoppet som vandværkspasser, ny er Finn Larsen. Arsen er stadig lidt højt men under grænseværdien.  Vi har haft et stort brud på råvandsledningen og fire mindre brud på stikledningerne. De digitale kort er blevet opdateret. Vi er 574 andelshavere og har solgt 82.350m3. Et godt år for vandværket.   Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt. Budget […]

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2018 Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse Budget for 2019 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Steen Mikkelsen (modtager genvalg) Preben Kofod (modtager ikke genvalg) Valg af 1 revisor. På valg er William Jørgensen Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl Behandling af indkomne forslag Eventuelt   På bestyrelsens vegne Steen Mikkelsen formand

Referat generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2017 Generalforsamling d. 1. marts 2017 i Tirsted IK85 klubhus. Formand Steen Mikkelsen bød velkommen. Valg af stemmetællere: Arne Jørgensen og Karsten Rasmussen Valg af dirigent: Christian Nissen Formandens beretning: På vandværket har været nedbrud på en router og en visningsfejl på en tryktransmitter. Graffiti er blevet fjernet. Eltavlen er blevet termograferet. Et lynnedslag i en boring ødelagde en pejlesonde.  Vi har haft 7 vandbrud. Vi er 583 andelshavere og der er solgt 82.732 m3 Alt i alt et rimeligt år på vandværket.   Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt Budget for 2018: Budget forelagt og godkendt Valg af bestyrelsesmedlemmer: Per […]

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus,Brandstrupvej 42, onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse Budget for 2018 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.På valg er Per Uddberg, Claus Rasmussen og Christian Nissen Valg af 1 revisor. På valg er Helge Rasmussen Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl Behandling af indkomne forslag Eventuelt