Ordinær Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2020
  5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

Claus Rasmussen

Christian Nissen

Per Uddberg (modtager ikke genvalg)

  1. Valg af revisor. På valg er Helge Rasmussen
  2. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Steen Mikkelsen

formand