Referat generalforsamling 2019

Referat generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling d. 7. marts 2019 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Ragna Rasmussen og Else Nordahl

Valg af dirigent: Christian Nissen

Formandens beretning:

Selve vandværket har kørt meget stabilt hele året. Der har kun været et enkelt udfald på alarmsystemet.

Termograferingen er fin og der er kommet ny jerngranulat i filtrene.

Ledningsnettet har været under pres af den meget varme og tørre sommer med 7 ledningsbrud, heraf 4 store.

Vi er 560 andelshavere og har solgt 87.658 m3.

Forelæggelse af regnskab for 2018: Regnskab forelagt og godkendt.

Budget for 2020: Budget forelagt og godkendt.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Claus Rasmussen genvalgt

Christian Nissen genvalgt

Per Uddberg udtræder af bestyrelsen. Valgt blev Flemming Møller

Valg af revisor: Helge Rasmussen udtræder. Valgt blev Erik Kølle

Valg af suppleant: Anders Olsen genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket.