Referat generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2017

Generalforsamling d. 1. marts 2017 i Tirsted IK85 klubhus.

Formand Steen Mikkelsen bød velkommen.

Valg af stemmetællere: Arne Jørgensen og Karsten Rasmussen

Valg af dirigent: Christian Nissen

Formandens beretning:

På vandværket har været nedbrud på en router og en visningsfejl på en tryktransmitter. Graffiti er blevet fjernet. Eltavlen er blevet termograferet. Et lynnedslag i en boring ødelagde en pejlesonde.  Vi har haft 7 vandbrud. Vi er 583 andelshavere og der er solgt 82.732 m3

Alt i alt et rimeligt år på vandværket.

 

Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt

Budget for 2018: Budget forelagt og godkendt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Per Uddberg genvalgt

Christian Nissen genvalgt

Claus Rasmussen genvalgt

Valg af revisor: Helge Rasmussen genvalgt

Valg af suppleant: Christian Nordahl genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Til slut et leve for vandværket