Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus, Brandstrupvej 42, torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse
  4. Budget for 2019
  5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Steen Mikkelsen (modtager genvalg)

Preben Kofod (modtager ikke genvalg)

  1. Valg af 1 revisor. På valg er William Jørgensen
  2. Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Steen Mikkelsen

formand