Ordinær generalforsamling 2024

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK
Afholder ordinær generalforsamling i Kernehuset, Brandstrupvej 69,
onsdag d. 13. marts 2024 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2025
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:  Christian Nordahl og Kasper Sklander
 6. Valg af revisor.
  På valg er Marianne Møss
 7. Valg af suppleant.
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Flemming Møller
formand