Meddelser

Elektroniske vandmålere

Posted on

TSV-Vand vil i løbet af vinterhalvåret udskifte vandmålere på hele ledningsnettet. Derfor vil alle, der modtager vand fra vandværket blive kontaktet, efterhånden som arbejdet skrider frem. Hvis det umiddelbart er muligt at udskifte måleren, vil den blive skiftet med det samme. Alle andelshavere bør derfor sikre sig, at stophanerne på begge sider af den eksisterende vandmåler kan lukkes. Hvis ikke det er tilfældet, beder vi om at de bliver repareret inden måleren kan udskiftes. De nye målere er elektroniske og kan fjernaflæses, så andelshaverne ikke længere skal aflæse dem. Fremover vil forbruget blive aflæst af vandværket fire gange om året. […]

Meddelser

Generalforsamling 2020

Posted on

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions klubhus, Brandstrupvej 42onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Beretning om det forløbne år3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse4. Budget 20215. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Mikkelsen og Christian Nordahl6. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen7. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen, 8. Behandling af indkomne forslag9. Eventuelt. På bestyrelsens vegneSteen Mikkelsen, formand