Ordinær generalforsamling 2024

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRKAfholder ordinær generalforsamling i Kernehuset, Brandstrupvej 69, onsdag d. 13. marts 2024 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2023 forelægges til godkendelse Budget for 2025 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.På valg er:  Christian Nordahl og Kasper Sklander Valg af revisor.På valg er Marianne Møss Valg af suppleant. Behandling af indkomne forslag Eventuelt På bestyrelsens vegneFlemming Møllerformand

Ordinær generalforsamling 2023

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRKtorsdag d. 9. marts 2023 kl. 19.00 i Kernehuset, Brandstrupvej 69 Dagsorden: Valg af dirigentBeretning om det forløbne årDet reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelseBudget for 2024Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.                                                                                               På valg er: Claus RasmussenChristian NissenFlemming Møller Valg af revisor. På valg er Erik KølleValg af suppleant. På valg er Kasper SklanderBehandling af indkomne forslagEventuelt På bestyrelsens vegne Flemming Møllerformand

Ordinær generalforsamling 2022

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK Ordinær generalforsamling afholdes i Kernehuset, Brandstrupvej 69,onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse Budget for 2023 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:Steen Mikkelsen og Christian Nordahl Valg af revisor. På valg er William Jørgensen Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen Behandling af indkomne forslag Eventuelt På bestyrelsens vegneFlemming Møllerformand

Elektroniske vandmålere

TSV-Vand vil i løbet af vinterhalvåret udskifte vandmålere på hele ledningsnettet. Derfor vil alle, der modtager vand fra vandværket blive kontaktet, efterhånden som arbejdet skrider frem. Hvis det umiddelbart er muligt at udskifte måleren, vil den blive skiftet med det samme. Alle andelshavere bør derfor sikre sig, at stophanerne på begge sider af den eksisterende vandmåler kan lukkes. Hvis ikke det er tilfældet, beder vi om at de bliver repareret inden måleren kan udskiftes. De nye målere er elektroniske og kan fjernaflæses, så andelshaverne ikke længere skal aflæse dem. Fremover vil forbruget blive aflæst af vandværket fire gange om året. […]

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions klubhus, Brandstrupvej 42onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Beretning om det forløbne år3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse4. Budget 20215. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Mikkelsen og Christian Nordahl6. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen7. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen, 8. Behandling af indkomne forslag9. Eventuelt. På bestyrelsens vegneSteen Mikkelsen, formand