Meddelser

Generalforsamling 2020

Posted on

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions klubhus, Brandstrupvej 42onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent2. Beretning om det forløbne år3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse4. Budget 20215. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Mikkelsen og Christian Nordahl6. Valg af revisor. På valg […]