Ordinær generalforsamling 2023

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK
torsdag d. 9. marts 2023 kl. 19.00 i Kernehuset, Brandstrupvej 69

Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse
Budget for 2024
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.                                                                                               På valg er:

Claus Rasmussen
Christian Nissen
Flemming Møller

Valg af revisor. På valg er Erik Kølle
Valg af suppleant. På valg er Kasper Sklander
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Flemming Møller
formand