Ordinær generalforsamling 2022

TIRSTED-SKØRRINGE-VEJLEBY VANDVÆRK

Ordinær generalforsamling afholdes i Kernehuset, Brandstrupvej 69,
onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2023
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  Steen Mikkelsen og Christian Nordahl
 1. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen
 2. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Flemming Møller
formand