Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus,
Brandstrupvej 42, onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2018
 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er Per Uddberg, Claus Rasmussen og Christian Nissen
 6. Valg af 1 revisor. På valg er Helge Rasmussen
 7. Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt