Referat generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2017 Generalforsamling d. 1. marts 2017 i Tirsted IK85 klubhus. Formand Steen Mikkelsen bød velkommen. Valg af stemmetællere: Arne Jørgensen og Karsten Rasmussen Valg af dirigent: Christian Nissen Formandens beretning: På vandværket har været nedbrud på en router og en visningsfejl på en tryktransmitter. Graffiti er blevet fjernet. Eltavlen er blevet termograferet. Et lynnedslag i en boring ødelagde en pejlesonde.  Vi har haft 7 vandbrud. Vi er 583 andelshavere og der er solgt 82.732 m3 Alt i alt et rimeligt år på vandværket.   Forelæggelse af regnskab: Regnskab forelagt og godkendt Budget for 2018: Budget forelagt og godkendt Valg af bestyrelsesmedlemmer: Per […]

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus,Brandstrupvej 42, onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse Budget for 2018 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.På valg er Per Uddberg, Claus Rasmussen og Christian Nissen Valg af 1 revisor. På valg er Helge Rasmussen Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl Behandling af indkomne forslag Eventuelt