Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions Klubhus,Brandstrupvej 42, onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse Budget for 2018 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.På valg er Per Uddberg, Claus Rasmussen og Christian Nissen Valg af 1 revisor. På valg er Helge Rasmussen Valg af suppleant. På valg er Christian Nordahl Behandling af indkomne forslag Eventuelt